Mediter

Herstelonderzoek inzake rijgeschiktheid (rijbewijs)

Wie zijn wij?

Dokter Ignaas Lindemans heeft een opleiding zowel in de psychiatrie als in de functionele revalidatie te Leuven (KUL), en vorming neurologie te Brugge (A.Z.St. Jan), Leiden (NL-Rijksuniversiteit) en Brussel (V.U.B. Neurofysiologie). Hij is actief als gerechtsdeskundige en expert in evaluatie van neurocognitieve schade. Dr Lindemans is erkend specialist in verzekeringsgeneeskunde en was lid van de ministeriële erkenningscommissie.

Anneleen Poll is psychologe van opleiding en heeft ruim 10 jaar expertise in de verkeersveiligheid, met onder andere vormingen in alcoholslotbegeleidingen en herstelonderzoeken.

Wat kost zo’n Herstelonderzoek ?

De maximumprijzen zijn bepaald door het Ministerieel Besluit van 8 maart 2006 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Wat kunnen wij voor u betekenen ?

Wij voeren herstelonderzoeken uit, die u opgelegd kunnen worden door de rechter na een overtreding wegens “Rijden onder Invloed” of recidive.

U moet deze herstelonderzoeken met vrucht afleggen om uw rijbewijs terug te krijgen na uw rijverbod.

Mogelijke resultaten van zo’n onderzoek zijn de volgende

U bent geslaagd. U krijgt van ons een attest waarmee u bij de griffie uw rijbewijs weer kan ophalen na verval.

U bent geslaagd onder voorwaarden. U krijgt van ons een attest waarmee u bij de gemeente een tijdelijk rijbewijs kan aanvragen.

U bent niet geslaagd. Dan kan u na een periode van 6 maanden opnieuw een herstelonderzoek afleggen om alsnog uw rijbewijs terug te krijgen na verval.

Wat moet u doen?

Wanneer u een herstelonderzoek moet afleggen, bezorgt het parket u een lijst met instellingen die erkend zijn om deze proeven af te nemen. U duidt daarop onze instelling in Halle aan en stuurt deze terug naar het parket. Als u de lijst niet invult of terugstuurt, dan zal het parket voor u kiezen. Vervolgens krijgt u van ons een brief toegestuurd met een overschrijvingsformulier.

Na betaling krijgt u een afspraak binnen de 14 dagen voorgesteld. Past deze afspraak u niet, kan u per mail een nieuwe datum aanvragen.

Vervolgens legt u de onderzoeken af op de voorgestelde datum.


De resultaten krijgt u mee op dezelfde dag van het onderzoek. In het geval de arts een bloed- of urineanalyse heeft aangevraagd, krijgt u binnen de week het resultaat in uw brievenbus.

Hoe verloopt zo’n herstelonderzoek?

Een herstelonderzoek bestaat uit een bezoek aan een arts en een psycholoog, die op dezelfde dag plaatsvinden.
Het medisch examen bestaat uit een klinisch onderzoek om na te gaan of u aan een medische aandoening lijdt die invloed heeft op uw rijgeschiktheid en/of u lichamelijk en geestelijk bekwaam bent om te rijden. Vervolgens komt u op gesprek bij de psycholoog die met u de omstandigheden van de overtreding nagaat, inzicht vertoont in de gevolgen van “Rijden onder Invloed” en eventueel gebruik van middelen. U legt ook psychotechnische testen af die reactietijd, aandacht, inhibitie en planningsvermogen meten. Tenslotte vult u een persoonlijkheidsvragenlijst in.

In het geval de arts het noodzakelijk acht, kan u in de kliniek een bloed- of urinestaal laten afnemen.