Mediter

Over Canossa-Medical

Employee Assistance Programme

Canossa-Medical zal voorzien in alles wat nodig is om medische en psychologische problemen met en van werknemers te voorkomen en te verhelpen:

Het aanbieden van een totaaldienst die tot doel heeft, het optimaliseren van het lichamelijk en geestelijk welzijn van een medewerker en dus ook van zijn prestaties.

Want een werknemer die zowel mentaal al fysiek goed in zijn vel zit zal beter presteren dan iemand die geremd wordt door beslommeringen of fysieke ongemakken.

“Health is the precondition of a succesfull company!!!”     

Canossa-Medical wil daarbij GEEN repressief orgaan zijn maar streeft een pro-actieve werking na!

Canossa-Medical gaat met andere woorden de zieke werknemers niet bestraffen of nagaan of hun afwezigheid wel gegrond is maar wel trachten de oorzaak van hun afwezigheid te achterhalen en die weg te werken en in de toekomst voorkomen