Mediter

Therapeutisch aanbod

Therapeutische werking en aanbod

We begrijpen dat de eerste stap naar psychologische hulp moeilijk kan zijn. Daarom willen we onze werking en hulpaanbod op deze pagina zo duidelijk mogelijk toelichten.

Zelf bieden we hulp aan kinderen, adolescenten, volwassenen, koppels en gezinnen. Als u vragen hebt, kunt u ons steeds via mail contacteren op secretariaat@canossa.be

Het verloop

Als u een consultatie bij Dr. Psychiater Lindemans wenst, dan neemt u best ineens telefonisch contact met het secretariaat (zie contactgegevens). Dr. Lindemans verwijst u naar de juiste persoon indien psychotherapie of een beknopt diagnostisch onderzoek aangewezen is (zie hieronder). Als u niet zeker weet bij wie u moet zijn, of als u spontaan hulp zoekt, dan nodigen we u uit om ons op dit nummer te bellen 02 356 26 24 om een eerste gesprek te regelen.

Tijdens dit eerste gesprek proberen we uw moeilijkheden zo goed mogelijk te begrijpen en informeren we u over onze werking. De bedoeling hiervan is om zo snel en efficiënt mogelijk informatie te verzamelen, om u zo goed mogelijk te behandelen, of u zo accuraat mogelijk te verwijzen. Ook het (eventuele) nut van medicatie kunnen we tijdens dit eerste gesprek bespreken.

 Als we u niet kunnen helpen, dan verwijzen we u naar andere instanties die ons geschikter en bekwamer lijken voor uw problematiek. Zo wint u tijd en besparen we u onnodige consultaties, verplaatsingen en kosten. Na deze eerste gesprekken bespreken we intern welke van onze medewerkers u het best kan helpen (welke soort behandeling, welke therapeut, etc.). Het behandelplan dat speciaal voor u wordt gemaakt, wordt van tevoren aan u uitgelegd. De eerste gesprekken zijn vrijblijvend. 

Psychodiagnostische onderzoeken

Als expertise- en deskundigenbureau, specialiseren we ons in psychodiagnostiek. Als u geïnteresseerd bent in een specifiek onderzoek naar bv. persoonlijkheid, aandacht, IQ, etc., dan kunnen we hierop een antwoord bieden. Vragen omtrent deze onderzoeken stuurt u eveneens best naar intake@mediter.be

 Prijzen en andere tarificatie.

Prijzen variëren in functie van duur, frequentie, soort behandeling. Vragen hieromtrent kunt u eveneens naar secretariaat@canossa.be sturen.