Mediter

Historiek

Canossa is opgericht (staatsblad) in december 1984 met het oog op het verwerven van een geschikt pand om medische consultaties te organiseren.

Deze medische opdrachten werden korte tijd later ingevuld door Mediter CVBA dat terzake de nodige huurgelden overmaakte aan Canossa.

Het pand is een historische woning in het centrum van Halle (geschiedenis gebouw in bijlage) indertijd omtrent 1860 gebouwd door de toenmalige burgemeester tevens brouwer in de stad Halle.

Dit pand heeft een rijke geschiedenis en initieel heeft Mediter alle medische activiteiten overgenomen dat intussen zelf zijn medische activiteit heeft afgebouwd.

In het kader van dit patrimonium heeft Canossa in Hastière par delà en Narbonne-Plage eigendommen gehad maar deze zijn intussen verkocht omdat ze niet behoren tot de kernopdracht.

Wel werd in 2003 ernaast een bureelcomplex opgericht dat thans wordt uitgebaat door de Europa Ziekenhuizen als polikliniek.

De hoofdactiviteit van Canossa betreft dus hoofdzakelijk het organiseren en uitvoeren van medische consultaties (Dr. Lindemans), bijgestaan door meerdere paramedische medewerkers.


De Vrede van Arenberg

De vrede van Arenberg 1887: een herenhuis met geschiedenis

In 1887 liet Leopold Jozef de Boeck een huis bouwen in eclectische stijl in het centrum van Halle. Wie het huis binnenwandelt, krijgt voortdurend aanwijzingen over wie deze man was. Er zijn plafondschilderingen van muziekinstrumenten, muurschilderingen op zijde die nymfen met hoppe-en-druivenbladeren voorstellen en een brandglas dat onder meer een geitenbok toont. Leopold de
Boeck was dan ook lange tijd burgemeester van Halle, brouwer, en ook voorzitter van de harmonic.

De man is er intussen al lang niet meer, maar in het huis is het 19 eeuwse karakter wel consequent bewaard. Vandaag de dag woont Ignaas Lindemans er nog steeds. Hij is neuropsychiater en omdat zijn kabinet op de benedenverdieping ligt en er boven nog psychologen werken, lopen wonen en
werken in dit huis nogal makkelijk door elkaar. Een boeiende woning met een pak geschiedenis en interessante verhalen die de 19 eeuw levendig houden.

  1. Bij het binnenkomen krijgt de bezoeker dadelijk een impressie die de sfeer weergeeft van de rest van het huis: 19 eeuw-se grandeur.
  2. Ook het salon aan de straatkant baadt in een indrukwekkende 19e -eeuwse sfeer.
  3. In het middensalon trekt onder andere een houten schouwmantel de aandacht. Wie beter toekijkt, ziet een reliëf van twee groetende handen: het logo van de vroegere brouwerij ‘’De Vrede’’ en tevens een verwijzing naar de huidige naam van de woning: ”De vrede van Arenberg”.
  4. Vanuit de ruimte eetplaats, waar vroeger niet minder dan vijf zonen samen met zijn echtgenote Klaartje Burms (intussen overleden) aanschuiven, heb je een mooi zicht op het pittoreske en typische stadstuintje.