Mediter

Stageplaatsen

1. ORGANISATIE

  Canossa-Medical is een coöperatieve vennootschap van artsen, sedert 1987 gespecialiseerd in de evaluatie van menselijke schade (hersenletsels door ongevallen of psychotraumata door bijvoorbeeld gewapende overvallen of sexueel misbruik).

  De onderzoeksopdrachten worden meestal gegeven door verzekeringsmaatschappijen of door gerechtelijke autoriteiten (Rechtbanken, Onderzoeksrechters, Procureurs…) in België en in het buitenland.

  Directeur is dr. Ignaas P. Lindemans.

  Daarnaast zijn er de therapeutische opdrachten (RIZIV) binnen een multidisciplinair team, waarin ook een twaalftal paramedici en administratief personeel functioneren.

  Er gebeurt ook wetenschappelijk onderzoek, op dit ogenblik o.m. een marktstudie omtrent de opportuniteit van psychologische crisisinterventies op de werkvloer van middelgrote en multinationale bedrijven (Icons-Psy Employee Assistance Program).

  Er is dus een intensief contact met allerlei bedrijven uit de diverse zakelijke sectoren.

  Canossa-Medical is geaffilieerd met de naastgelegen medische polikliniek (cardiologen, neurologen, urologen, gynaecologen, radiologieafdeling…).

  De werkomgeving is een 19° eeuwse patriciërswoning (anno 1887), die als historisch waardevol is gecatalogeerd (o.m. TV-reportages, opnames feuilletons, Open Monumentendag, Groepsbezoek o.l.v. stadsgidsen…).

  2. AANBOD

  A. Stage psychiatrie voor artsen KU Leuven

  Dokter Lindemans is de officiële KUL-stagecoördinator op de dienst psychiatrie van de Europaziekenhuizen in Ukkel. Dr. De Hertogh, Dr. Bastin, Dr. Van Raemdonck en Dr. Munamé zijn 
  stagebegeleiders. 

  De dienst psychiatrie is een P.A.A.Z. (psychiatrische afdeling in een algemeen ziekenhuis) van 30 bedden.

  Gelieve de week voor de aanvang van de stage met ons contact op te nemen voor praktische afspraken en tegelijk uw C.V. per e-mail door te sturen. Tijdens de drie weken van uw stage op onze dienst moet er ook een beoordeling komen van zowel uw wetenschappelijk niveau als van uw casuïstische beschrijving. Gelieve dus uiterlijk in de maand die volgt op het einde van stage deze calvinistische bespreking in te leveren.

  Voor geïnteresseerden is er de mogelijkheid om elke dinsdag in Halle (Canossa-medical, Bergensesteenweg 69) kennis te maken met neuropsychiatrische expertise geneeskunde: forensisch - psychologische daderprofilering in opdracht van het parket, neuropsychologische schade evaluatie bij hersenletsels (N.A.H.) of van psychotraumata.

  Voor beoordeling van het wetenschappelijk niveau vragen we u ook om een korte schriftelijke bespreking te maken van een vijftigtal regels op een blad A4, waarbij je keuze hebt tussen een van volgende items:

  • Gebruik van antidepressiva
  • Therapeutische benaderingen van de depressieve patiënt
  • Gebruik van anxiolytica
  • Therapeutische benaderingen van de angstige patiënt
  • Gebruik van antipsychotica
  • Therapeutische benadering van de psychotische patiënt
  • Het gecompliceerde rouwproces
  • De posttraumatische stressstoornis
  • Preventief gebruik van psychotropen ter voorkoming van recidive psychische stoornis
  • Korte bespreking van de verschillende vormen van psychotherapie en hun indicaties

  Het is niet de bedoeling uitgediept wetenschappelijk discours te voeren, wel om op een bevattelijke wijze de algemene EBM-benadering in de psychiatrie samen te vatten gamma zodat wij een oordeel kunnen vormen over uw syntactisch vermogen, kritische zin en inzicht. 

  We wensen de stagiairs een aangenaam en leerrijk verblijf op onze afdeling.

  B. Secretariaat en andere

  Dit stageaanbod is gericht zowel op toekomstige (medische) secretaresses, als op sociale werkers en psychologen, maar ook bedrijfseconomen/boekhouders kunnen hun diensten bewijzen. Studenten verpleging kunnen dankzij onze goede contacten gemakkelijk een stageplaats vinden in één van de “Europa-ziekenhuizen” in Brussel, waar gemotiveerde tweetalige studenten ten zeerste op prijs gesteld worden.

  Aan de gemotiveerde stagiair wordt de kans geboden om:

  • Te leren communiceren (schriftelijk en gesproken) in vreemde talen (Frans, Engels, Duits in mindere mate) met assertiviteitsontwikkeling.
  • Te leren organiseren (afspraken patiënten en cliënten, bijeenkomsten organiseren, ontvangsten en recepties helpen coördineren…).
  • Vaardigheden te ontwikkelen inzake communicatie: ontvangst van vele soorten cliënten, opstellen van brieven en mailings, telefoons beantwoorden, opvragen van preciseringen aan opdrachtgevers.
  • Ontmoetingen te hebben met maatschappelijk leidende figuren (studiedagen met politiek, economisch of maatschappelijke  V.I.P.’s).
  • Zich te bekwamen in de informaticapraktijken (listings maken in Excel, databases in Access, actualiseren van onze websteks…).
  • Te participeren aan wetenschappelijke voordrachten en workshops (na de kantooruren).
  • Te werken in een historisch waardevol kader (stadspatrimonium).
  • Eventueel te participeren in de sociale begeleiding van patiënten en observaties te doen van psychotherapieën en psychotesting.

  In het verleden werden al stagiairs (medisch secretariaat) begeleid van de Katholieke Hogeschool Leuven, van de Katholieke Hogeschool St. Lieven Aalst en van het T.S.O.-Kantoor H. Hartinstituut Halle.

  3. PROFIEL

  Van de kandidaat wordt verwacht:

  • Verzorgd en attractief voorkomen (cliëntencontact!)
  • Respect voor het beroepsgeheim! (occasioneel contact met medische of gerechtelijke strafdossiers!)
  • Minstens matige voorkennis van Frans of Engels
  • Basiskennis Word en Excel en e-mail techniek
  • Voldoende zelfzekerheid binnen bescheidenheid
  • Een brede levenshorizon (naast beroepskwalificaties bv. ook actief in jeugdbeweging, muzikale kennis, sportieve uitblinkers, culturele bagage, specifieke vaardigheden, sociale engagementen...) wordt erg gewaardeerd.

  4. BIJZONDERHEDEN

  Stagiairs, die bijzonder werden gewaardeerd in de uitvoering van hun taken, worden vanuit onze ruime sociale en professionele relaties geholpen bij het vinden van een gepaste betrekking op de arbeidsmarkt.

  Stagiairs krijgen bij ons de kans hun professionele kennis en vaardigheden te bewijzen maar kunnen dankzij deze stage ook een bredere horizon ontwikkelen en een dieper inzicht krijgen in de huidige maatschappelijke problemen.

  Als gerechtsdeskundige adviseert Dokter Lindemans in gewichtige dossiers aan zowel het gerecht, advocaten als verzekeringsmaatschappijen. Stagiairs krijgen een unieke kans om te assisteren bij de afhandeling van zulke dossiers.

  Het bijwonen van een rechtszaak, reconstructie van een misdaad of moord of de psychoanalyse van een misdadiger of moordenaar laat op vele stagiaires een diepe en onuitwisbare indruk na.

  Door de goede contacten met bedrijfsleiders, politici en hoogwaardigheidsbekleders krijgen de stagiairs een unieke kans om zich te bewijzen op een hoger niveau en kunnen zij na de kantooruren met deze kennis maken op recepties en workshops.

  Tijdens de stageperiode februari-april 2006 kreeg de stagiair de kans te dineren met Johan Vermeersch (voorzitter Fc Brussels en CEO Vermeersch Construct), Patrick Lefevre (manager quick-step wielerteam), Valentin Van den Balck (ex CEO IBM ea.) en Professor Franz Baro (Mental Health Expert bij de WHO). Ook op diverse recepties en workshops was de stagiair uitgenodigd.

  Canossa-medical is gespecialiseerd in het helpen van mensen met lichamelijke en geestelijke problemen. Het spreekt voor zich dat hiervoor een gezonde dosis sociaal engagement en idealisme nodig is.