Mediter

Historiek en evolutie

MEDITER c.v.b.a. is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht op 1 oktober 1986 (publicatie in de bijlagen van het Staatsblad op 6 december 1986) door Dr. Lindemans, Dr. P. Winderickx en Dr. H. Van Haver.

De oprichters wilden daardoor hun onderlinge samenwerking binnen een gemeenschappelijke medische en administratieve infrastructuur organiseren, vooral wat betreft neuropsychiatrische deskundige opdrachten (‘expertises’).

Van 10 december 1987 tot 1 juli 2014 is de vennootschap gevestigd te 1180 Ukkel, De Frélaan 206 (Staatsblad 13 januari 1988). Sedertdien is ze gevestigd te 1500 Halle, Bergensesteenweg 67/69.

De naam, samensmelting van medische diagnostiek en t(h)erapie, suggereert ook mediteren en/of mediterraan.

Waar het oorspronkelijk opzet in feite een ‘middelenvennootschap’ betrof, evolueerde de werking –telkens met formele instemming van de Provinciale Raad van de Orde der Geneesheren– naar een ‘professionele vennootschap’ van artsen, waarbij ook paramedici in groeiend getal als medewerkers werden betrokken in het brede scala van opdrachten, zowel therapeutische als diagnostische. 

Naast de ‘klassieke’ (para)medische taken op neurologisch, psychiatrisch, psychologisch en revalidatie-vlak, vervat in de R.I.Z.I.V.-nomenclatuur (consultaties, onderzoekingen en therapieën), worden aan de vennoten, partners en medewerkers vele deskundige opdrachten toegewezen door rechtbanken, het Parket, externe collega’s, die binnen hun deskundige opdrachten een specifiek deeladvies wensen, en door verzekerings-maatschappijen…

Binnen de associatie is elke medewerker min of meer specifiek gespecialiseerd in een vakgebied.

De vraag naar hulp en advies groeit elk jaar, waardoor uiteraard ook het aantal medewerkers toeneemt.

Mediter is contractueel consultant in de medische dienst van de Europese Commissie te Brussel, voor het fonds voor medische ongevallen (RIZIV), voor het parket van Brussel en voor de NAVO (Allianz International).

Dr. I. Lindemans is medisch directeur.