Stijn Claes

Master in de Klinische Psychologie (2010, KU Leuven) Erkenningsnummer: 871110347

Forensische psychologie (daderprofilering, risicotaxatie en persoonlijkheidsanalyse).

Psychodiagnostische onderzoeken omtrent schadebepaling en arbeids(on)geschiktheid (verzekering en rechtbank).

Algemene psychodiagnostiek (cognitief, persoonlijkheid, rijgeschiktheid, burgerlijke zaken, ...)

e-mail: psyonderzoek@hotmail.com

Psychoanalytisch therapeut (2013, KU Leuven)

Gerechtelijk expert (2012, Gandaius - UGent)